מוצרים

חלקי ניילון בצורת מיוחד

  • special size nylon Coupling

    צימוד ניילון בגודל מיוחד

    מצמדי ניילון משמשים לחיבור שני פירים (פיר נהיגה ופיר מונע) במנגנונים שונים, כך שהם יכולים להסתובב יחד כדי להעביר חלקים מכניים מדורגים. בהעברת הכוח המהירה והעומס הכבד, יש כמה זיווגים גם פונקציה של חציצה, שיכוך ושיפור הביצועים הדינמיים של הפיר.
  • nylon Pin with high toughness

    סיכת ניילון עם קשיחות גבוהה

    מיקום הייצור של סיכת הניילון נמצא בתותב. סיכות ניילון משמשות בעיקר בעיבוד של תבניות מרוכבות. בהשוואה לסיכות פלדה, סיכות ניילון ניזוקות בקלות, מה שמבטיח כי תבניות מורכבות אינן ניזוקות. לכן, מאמינים כי השימוש בסיכות ניילון אלה יפחית מאוד את קצב גרוטאות התבנית.